شرایط عضویت افراد حقیقی

اشتراک گزاری صفحه


شرایط عضویت افراد حقیقی

1- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مهندسی اشتغال دارند. حق عضویت این گروه سالانه 500،000 ریال می باشد .

2- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای  حداقل درجه کارشناسی  هستند و مدت حداقل 2سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور  مهندسی شاغل باشند. حق عضویت این گروه سالانه 1،000،000 ریال می باشد .

4-عضویت افتخاری:
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مهندسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.