تاریخچه انجمن

اشتراک گزاری صفحه


تاریخچه انجمن

بدنبال قطعنامــة اولين سمينـــار خدمات مهنـدسي در تهران و به دعوت اداره كل وقت صنايع استـان اصفهان، جلسـه اي با حضور مدير كل خدمات مهندسي وزارت صنايع، مدير و اعضاي اداره آموزش و فن آوري اداره كل  صنايع و مديران بيش از چهل شركت خدمات مهندسي استـــان تشكيل و طي آن بــــر لزوم ايجاد انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان تاكيد شد . پس از آن در تــاريخ 21/7/78 مجدداً به دعـــوت اداره صنايع  جلسه اي جهت انتخاب هيئت مؤسس برگزار گرديد. سپس هيئــت مؤسس ضمـن تدوين اساسنامه وآئين نامه هاي جديد و تصويب آن توســـط مجمع   شركت هاي دعوت شده، به تاريخ 3/5/79 مؤفق به اخذپـــروانه اي به شماره 48101 از وزيـــر وقت شد، به دنبال آن انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان درتاريخ 5/2/80 پس از رفع مشكلات و موانع، تحت شماره 970 در اداره ثبت استان اصفهان به ثبت رسيد .

هيئت مؤسسين اولية اين انجمن عبارت بودند از :

آقاي دكتر مهدي صالحي (مركز پژوهش و مهندسي سطح ايران) / آقاي مهندس اميرقلي جبار زارع (شركت رسول ماشين) / آقاي مهندس حسن مستوفي (شركت طيف سپاهان) / آقاي مهندس احمد بانك (شركت خدمات علمي صنعتي اصفهان) / آقاي دكتر مهدي معلم (شركت پژوهنده نيرو) / آقاي مهندس رضا حسيني (شركت متد الكترونيك سپاهان) / آقاي مهندس عباس ارباب شيراني (شركت ايريسا) .

اعضاء هيئت مديره انجمن، منتخب در دومين دوره انتخاب هيئت مديره مورخ 25/5/85

1- آقاي مهندس محمد ابكاء                      شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك

2- آقاي مهندس مسعود  برهاني               شركت صنعتي صنعت سازان

3- آقاي مهندس عباس نصراللهي              شركت رويان مبدل

4- آقاي مهندس سيروس مؤتمن                شركت مجتمع صنايع قائم رضا

5- آقاي دكتر ملك ارسلان صدري               شركت سامان انرژي

6- آقاي مهندس حميد رضا عزيزيان           شركت نص صنعت (عضو علي البدل)

7- آقاي مهندس بابك حميدي                      شركت تراشه پويشگر سپاهان (عضو علي البدل)

8- آقاي مهندس سعيد ماجد                        شركت مهندسي بهپژوه (بازرس)

9- آقاي مهندس اكبر محبوبي                      شركت نو انديش صنعت (بازرس)

 

 

اعضاء هيئت مديره انجمن، منتخب در سومين دوره انتخاب هيئت مديره مورخ 30/9/88

1- آقاي مهندس محمد ابكاء                        شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك

2- آقاي مهندس علی صفرنوراله               شركت صفانیکو سپاهان

3- آقاي مهندس احمد بانک                       شركت خدمات علمی صنعتی ایرانیان

4- آقاي مهندس سيروس مؤتمن               شركت مجتمع صنايع قائم رضا

5- آقاي دكتر ملك ارسلان صدري            شركت سامان انرژي

6- آقاي مهندس سعيد ماجد                     شركت مهندسي بهپژوه (عضو علي البدل)

7- آقاي مهندس بابك حميدي                      شركت تراشه پويشگر سپاهان (عضو علي البدل)

8- آقاي مهندس حميد رضا عزيزيان         شركت نص صنعت (بازرس)

9- آقاي مهندس احسان گلشیری               شركت پارس پیوند (بازرس)

اعضاء فعلي هيئت مديره انجمن، منتخب در آخرین  دوره انتخاب هيئت مديره در تاریخ 14/11/96

1- آقاي مهندس محمد ابكاء                   شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك(رئیس هیئت مدیره انجمن)

2- آقاي مهندس سیروس موتمن              شركت مجتمع صنايع قائم رضا    (نایب رئیس هیات مدیره و دبیر)

3- آقاي دكتر ملك ارسلان صدري            شركت سامان انرژي( عضو اصلی هیات مدیره)

4- آقاي مهندس سعيد ماجد                     شركت مهندسي بهپژوه (خزانه دار و عضو هیات مدیره )

5- آقاي مهندس حميد رضا عزيزيان           شرکت تیام پارسی پاسارگاد (عضو اصلی هیات مدیره)

9- خانم صبا روزبهانی                       شركت تدبیر ساز سپاهان (بازرس علی البدل )

10-آقای مهندس اکبر محبوبی                  شرکت نو اندیش صنعت اسپادانا( بازرس اصلی)

11- آقای مهندس حمید مرتضوی نصیری      شرکت صنعت تدبیر اسپادانا (عضو علي البدل)

 

 

حال که بیش از 15 سال از  از فعالیت این انجمن می گذرد کماکان مفتخر به خدمتگذاری به مهندسین و شرکت های مهندسی کشور عزیزمان ایران می باشیم باشد که  بتوانیم سهم کوچکی در پیشرفت ایران عزیزمان داشته باشیم .