اهم فعالیت ها

اشتراک گزاری صفحه


اهم فعالیت ها

1- برگزاري جلسات با مديران شركت نوسازي صنايع ايران در زمينه عارضه يابي در صنايع استان و كمك به رشد و ارتقاء اين صنايع، همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي در همين زمينه براي مشاورين فعال در اين بخش.

2- انتقال نقطه نظرات و بيان مشكلات واحدهاي فني مهندسي استان به وزارت صنايع و معادن.

3- برگزاري برنامه هاي بازديد از شركتهاي عضو براي اعضاء انجمن جهت تقويت روحيه همكاري و هم افزائي بين اعضاء و همچنين بازديد از خط توليد كارخانجات و شركتهاي بزرگ دولتي براي اعضاء انجمن و شهرك علمي و تحقيقاتي ( شركت هواپيمائي هسا).

4- همكاري باصندوق توسعه پژوهش و فنآوري و برگزاري جلسات متعدد براي اعضاء و غير اعضاء و تشويق آنها برا ي راه اندازي اين صندوق به طوري كه انجمن  عضو هيأت موسس اين صندوق بوده و اعضاء انجمن نقش عمده اي در سرمايه گذاري اين صندوق داشته اند.

5- برگزاري جلسات متعدد با رئيس محترم سازمان صنايع و معادن استان و طرح راهكارهاي همكاري في ما بين و همچنين استفاده از رهنمودهاي ايشان در فعاليتهاي انجمن جهت اخذ پروژه هاي بزرگ استان و كشور.

6- تلاش براي ورود به منطقه بزرگ عسلويه از طريق سازمان صنايع و معادن و شركتهاي فعال در منطقه.

7- دعوت از مسؤلين وزارت صنايع و معادن و برگزاري جلسه اي با حضور آنها و اعضاء انجمن جهت بررسي مشكلات واحدهاي خدمات مهندسي استان و در خواست راه حل براي معظلات موجود براي اينگونه واحدها.

8- برگزاري جلسات با مسؤلين استان در موارد مختلف جهت رفع مشكلات واحدهاي خدمات مهندسي از قبيل جلسه با رئيس محترم سازمان بيمه تأمين اجتماعي استان جهت رفع مشكل واحدها در عقد قراردادها . جلسه با رئيس محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان در زمينه استقرار واحدهاي خدمات مهندسي در مناطق مسكوني و ايجاد مشكل با شهرداريهاي مناطق.

9- تشكيل كميته كارگروه عسلويه براي بررسي بيشتر توانمندي اعضاء براي حضور در مناطق نفتي جنوب و راهكارهاي ارتباط با پيمانكاران فعال منطقه.

10 بررسي و اظهار نظر در خصوص آيين نامه نظام مهندسي صنعت.

11- برعهده گرفتن اجراي طرح پروژه هاي صنعتي بهسازي و نوسازي صنايع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و تشكيل تيم نظارت بر عملكرد مشاورين در همين راستا.

12 برگزاري جلسه با مراكز تحقيقات كارخانه هاي بزرگ فولاد اصفهان ( ذوب آهن و مجتمع فولاد مباركه) جهت بحث و تبادل نظر براي همكاري بيشتر اعضاء انجمن با آنها.

13- برقراري ارتباط نزديك با شبكه پژوهش و فنآوري استان و برگزاري جلسات متعدد در همين راستا، جهت آشنائي اعضاء انجمن با اعضاء شبكه براي همكاريهاي آتي.

14- معرفي بازرسين امين جهت همكاري با مؤسسه استاندارد.

15- برقراري ارتباط با انجمنهاي فعال ديگر استان و كشور براي ايجاد همفكري در رشد صنايع      ( دعوت از اعضاي هيأت مديره آنها در جلسات هيأت مديره انجمن).

16 معرفي شركت فولاد تكنيك به عنوان واحد نمونه سال 82 و برگزاري جلسه اي براي اعضاء انجمن جهت آشنائي بيشتر با اين شركت.

17- اخذ اطلاعات از مركز آمار و اطلاعات ايران به صورت روزانه و انتشار آن در بين اعضاء.

18- داشتن ارتباطات مستمر و مداوم با خانه صنعت و معدن جهت انتقال نامه هاي ارسالي از سوي سازمانها و وزارتخانه هاي مرتبط، به اعضاء انجمن.

19- راه اندازي نشريه داخلي انجمن

20- اطلاع رساني در خصوص نمايشگاهها و سمينارها به اعضاء.

21- تشويق اعضاء براي شركت در دوره هاي آموزشي سازمان صنايع و معادن.

22- معرفي نفرات براي شركت در كميته هاي تخصصي خانه صنعت و معدن.

23- معرفي انجمن به عنوان بانك اطلاعاتي در تخصصهاي مختلف مهندسي به اعضاء و غير اعضاء

24- معرفي مشاورين در خصوص پياده سازي سيستمهاي مديريت كيفيت وISO، به شركتهاي مراجعه كننده.

25- ايجادهمكاري باشهرك علمي و تحقيقاتي در زمينه هاي ذيل:

     - زمينه سازي واگذاري زمينهاي پارك فنآوري شيخ بهائي به اعضاء.

     - زمينه سازي استقرار شركتهاي عضو در ساختمانهاي شهرك علمي و تحقيقاتي.

     - همكاري در جهت برگزاري جشنواره كار آفريني شيخ بهائي .

26- شركت درسومين نمايشگاه بين المللي فولاد، صنايع و معادن وابسته و دومين نمايشگاه      بين المللي متالورژي، ماشين سازي، قالبسازي، و ريخته گري .

27- انعقاد قرارداد با مشاورين بيمه و ماليات در خصوص ارائه خدمات مشاوره اي به اعضاء .

28- انتقال نقطه نظرات انجمن در مورد قوانين و مقررات صادرات خدمات مهندسي.

29- بررسي دستورالعمل صدور جواز و پروانه هاي فني مهندسي در جهت بيان نقطه نظرات به سازمان صنايع و معادن.

30- برگزاري اولين همايش ملي بزرگداشت روز مهندسي با همكاري وزارت صنايع و معادن و سازمان صنايع و معادن استان اصفهان.

31- اخذ مجوز بررسي وصدور مجوزهاي فني مهند سي از سازمان صنايع و معادن استان.

32- اختصاص و اخذ سهميه سوخت به شركت هاي فني مهندسي و توزيع بالغ بر 20 هزار ليتر بنزين بين شركت هاي مهندسي عضو.

33- تأسيس بزرگترين كنسرسيوم خدمات فني مهندسي كشور با همكاري 72 شركت فني مهندسي استان.